Pensioen bouwt u op via uw werkgever. Dat zal waarschijnlijk niet uw werkende leven lang dezelfde zijn. Met het veranderen van werkgever verandert ook de pensioenregeling en daarmee hoogstwaarschijnlijk uw pensioenfonds of verzekeraar. Maar dat wil niet zeggen dat u geen recht meer houdt op het pensioen wat u tot dan toe hebt opgebouwd. Die uitkering blijft staan. Alleen als u bij een andere werkgever in dezelfde sector blijft werken en pensioen opbouwde via een bedrijfstakpensioenfonds, verandert er niets.

header

U kunt echter ook uw opgebouwde pensioen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds of de verzekeraar. Dat noemt men waardeoverdracht. De meeste mensen vinden waardeoverdracht handig omdat ze dan al het pensioen op één overzicht bij elkaar hebben. De keerzijde is echter dat het meenemen van het oude pensioen juist kan zorgen voor een verlaging van het uitgekeerde pensioen of het partnerpensioen. Het hoeft dus niet altijd tot een beter pensioen te leiden!

Wanneer is waardeoverdracht verstandig?

Als u uit uw oude baan slechts een klein pensioen hebt opgebouwd (bijvoorbeeld €400), is waardeoverdracht bijna altijd verstandig. Ook als uw nieuwe pensioenregeling een eindloonregeling is, is het meenemen van uw oude pensioen in veel gevallen gunstig voor u. Uw oude pensioen wordt hierdoor bij een salarisverhoging opgetrokken naar het nieuwe salarisniveau. Zeker wanneer u stijging van uw salaris kunt verwachten, is dit in uw voordeel.

pensioenwaarde

Of waardeoverdracht in uw geval zinvol is, weet u pas wanneer u de twee pensioenregelingen met elkaar vergelijkt. U heeft zes maanden om te beslissen. Van uw oude pensioenuitvoerder ontvangt u automatisch een uniform pensioenoverzicht. Bewaar dit overzicht altijd goed! Vraag ook bij uw nieuwe pensioenuitvoerder het overzicht op en eventueel een offerte. Op de website van de Consumentenbond kunt u via een aantal stappen bekijken of waardeoverzicht zinvol is.

Let op: Zit uw pensioenfonds in een financieel moeilijke situatie, dan mag zij niet meewerken aan waardeoverdracht.