Wie pensioen opbouwt, ontvangt elk jaar een uniform pensioenoverzicht (UPO). Dit is de actuele stand van zaken omtrent uw pensioen en waar u recht op heeft. Pensioenuitvoerders zijn wettelijk verplicht om u via dit overzicht van adequate informatie over uw pensioenregeling te voorzien. De indeling van het Uniform Pensioenoverzicht moet bij elke pensioenuitvoerder hetzelfde zijn.  Daardoor zijn de bedragen eenvoudig op te tellen of met elkaar te vergelijken. Dat vereenvoudigt uw financiële planning. Bewaar uw pensioenoverzicht(en) zorgvuldig zodat u altijd inzicht heeft in uw pensioensituatie

header-upo

Wat u over het UPO moet weten

 • Het UPO ontvangt u jaarlijks uiterlijk op 30 september.
 • Het UPO heeft als peildatum 31 december of 1 januari.
 • Het UPO ontvangt u ook als u arbeidsongeschikt bent.
 • Het UPO kent verschillende modellen voor verschillende pensioenregelingen en doelgroepen.
 • Van eerdere pensioenregelingen waar u aan heeft deelgenomen (via uw vorige werkgever(s)) ontvangt u eens in de 5 jaar een overzicht. Voorbeelden vindt u op de website van uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar of op pensioenkijker.nl.

Welke informatie vind ik op het uniform pensioenoverzicht?

 • Uw persoonlijke gegevens
 • Polisnummer
 • Werkgever
 • Naam pensioenfonds en pensioenovereenkomst
 • Pensioen te verwachten bij pensionering
 • Pensioen te verwachten bij overlijden (wat krijgen uw partner en/of kinderen)
 • Pensioen te verwachten bij arbeidsongeschiktheid
 • Bijzondere omstandigheden

Heeft u meerdere werkgevers en daardoor meerdere pensioenregelingen gehad, dan vindt u een totaaloverzicht van uw pensioen en AOW-aanspraken op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunt u met DigiD inloggen en uw gegevens verzamelen. Vervolgens ziet u het totaaloverzicht. De website is alleen bedoeld voor mensen die nog niet met pensioen zijn. De gegevens zijn verstrekt door pensioenuitvoerders aan de Sociale Verzekeringsbank. Neem bij onduidelijkheden of onjuiste gegevens contact op met uw pensioenuitvoerder.