Werkgelegenheid binnen mkb groeit met 3,5 procent

Het mkb is en blijft de belangrijkste werkgever van Nederland. Met een werkgelegenheidsgroei van 3,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, is in vrijwel alle sectoren een positieve ontwikkeling te zien. De grootste stijger is de kinderopvang. De werkgelegenheid in deze branche is met 10,9 procent gestegen, wat in aanzienlijk contrast(…)