Pensioen ontvangt u op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en stopt met werken of wanneer u arbeidsongeschikt wordt. U krijgt op dat moment een maandelijkse uitkering. Met het AOW-bedrag dat u van de overheid ontvangt, is dit het bedrag waar u de rest van uw leven van moet rondkomen.

pensioen2

Hoe bouw ik pensioen op?

Pensioen bouwt u op gedurende de periode dat u werkzaam bent via een pensioenregeling van uw werkgever. Die regeling wordt uitgevoerd en beheerd door een pensioenfonds van een specifieke branche of een pensioenverzekeraar. Wilt u weten hoe uw pensioenregeling in elkaar zit? Lees dan de startbrief die u bij indiensttreding ontvangt. Uw pensioen kunt u zelf aanvullen door extra te sparen, bijvoorbeeld in de pensioenregeling, beleggingen, lijfrenteverzekering of levensloopregeling.

Let op: Er zijn bedrijven die geen dergelijke regeling hebben. Ook kan het soms voorkomen dat uw bedrijf wel een pensioenregeling heeft maar dat u hiervoor niet in aanmerking komt, bijvoorbeeld als u te jong bent, een tijdelijke baan hebt of er wachttijd geldt. Vraag voordat u een contract tekent daarom altijd of en hoe u pensioen opbouwt.

pensioenkijker

Hoe wordt pensioen berekend?

Pensioen berekenen is een ingewikkelde zaak, en persoonsgebonden. Het is afhankelijk van factoren als voltijd/deeltijd werken, het opbouwpercentage, uw pensioengevend salaris en het premievrije deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Bovendien hebben pensioenfondsen en verzekeraars ieder hun eigen rekenregels. Veel mensen willen zich hier daarom niet met hun pensioen bezig houden. Toch is het zinvol om na te denken over uw pensioen en een berekening te (laten) maken. Bijvoorbeeld om te weten of u aanvullende maatregelen moet nemen om ook na uw pensioen een bepaalde levensstandaard te kunnen blijven aanhouden. Of te weten wat het voor u betekent als u eerder of later met pensioen gaat. Ook is het goed na te gaan wat de gevolgen zijn voor uw partner bij uw overlijden. De meeste regelingen bieden daarvoor de mogelijkheid voor partnerpensioen of nabestaandenpensioen.

Hoeveel pensioen krijg ik?

Voor een globale berekening kunt u de website van de Consumentenbond raadplegen of aan de hand van het jaarlijks te ontvangen Uniform Pensioenoverzicht de Pensioenplanner invullen. Wilt u direct inzicht in de actuele stand van zaken omtrent uw pensioen, log dan in met DigiD op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zijn al uw gegevens die bekend zijn bij de Sociale Verzekeringsbank inzichtelijk en krijgt u een overzicht van het te ontvangen pensioen. Voor een uitgebreide berekening en advies kunt u terecht bij een pensioenadviseur.