Online boekhoudprogramma populair bij zzp’ers en kleine ondernemers

Zzp’ers en kleine ondernemers doen zelf hun boekhouding. Maar liefst 89 procent van deze kleine zelfstandigen besteedt de boekhouding niet uit, maar houdt deze zelf bij. Incidenteel wordt door de helft van hen een boekhouder ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer de jaarlijkse belastingaangifte moet worden gedaan. Ook het opstellen van een jaarrekening wordt vaker uitbesteed aan een expert. Slechts één op de tien zelfstandigen besteedt de administratie volledig uit, zo blijkt uit een opdracht van International Card Services (ICS).

Veel voordelen online boekhoudprogramma

Zelfstandigen zien steeds meer de voordelen in van een online boekhoudprogramma ten opzichte van het uitbesteden van de administratie. Als grootste voordelen worden hierbij genoemd dat het makkelijker is (56 procent), het overzichtelijker is (52 procent) en dat men zo een betere grip houdt op de financiën (42 procent). Opvallend is echter, dat maar weinig ondernemers en zzp’ers gebruik maken van een boekhoudapp. De online boekhoudprogramma’s worden voornamelijk op de computer gebruikt.

Een andere belangrijke reden om te kiezen voor een online administratietool, is de besparing op de kosten. Een op de vijf respondenten geeft aan dat zij een boekhouder of accountant te duur vinden en daarom zelf hun administratie bijhouden. De extra tijd die dit zelf bijhouden kost – in bijna de helft van de gevallen gemiddeld minder dan een uur per week – wordt niet als een drempel ervaren. Bovendien geeft 23 procent aan dat zij het zelfs leuk vinden om de eigen administratie bij te houden.

Onderzoek naar boekhoudkundige taken

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau Kien in opdracht van International Card Services (ICS). Hiervoor ontvingen 504 Nederlandse zzp’ers en ondernemers met maximaal 20 werknemers een enquête. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen in hoeverre men de boekhouding in eigen beheer heeft of uitbesteedt en op welke wijze men boekhoudkundige taken uitvoert.