Werkgelegenheid binnen mkb groeit met 3,5 procent

Het mkb is en blijft de belangrijkste werkgever van Nederland. Met een werkgelegenheidsgroei van 3,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, is in vrijwel alle sectoren een positieve ontwikkeling te zien.

De grootste stijger is de kinderopvang. De werkgelegenheid in deze branche is met 10,9 procent gestegen, wat in aanzienlijk contrast staat met de groei binnen de detailhandel. Waar hier vorig kwartaal nog een groei van 7 procent te zien was ten opzichte van een jaar eerder, is er in het eerste kwartaal van 2017 in vergelijking met vorig jaar een kleine terugval van 3,1 procent te zien.

Economische groei, maar niet in alle branches

De groei van de werkgelegenheid binnen het mkb gaat hand-in-hand met de economische groei van Nederland. Het CBS heeft berekend dat de Nederlandse economie met 3,7 procent is gegroeid.

“Het is goed te constateren dat deze economische groei zich wederom vertaalt in een groei in het aantal banen in het MKB. De export maar ook de binnenlandse consumptie doen de vraag naar arbeidskrachten toenemen.” – Giel Schikhof, manager arbeidsverhoudingen bij mkb-dienstverlener Van Spaendonck

De groei van de Nederlandse economie kan echter ook een remmende werking hebben op het mkb. In diverse branches is er nu al een tekort aan personeel te zien, waardoor het voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf lastiger kan zijn om verder te groeien. Ook gaat het nog niet alle sectoren voor de wind. Kappers, tandartsassistenten en mensen die werkzaam zijn in de detailhandel hebben juist te maken met een dalende werkgelegenheid.