Nederlandse ondernemers tegen Europese winstbelasting

De plannen van de Europese Unie voor uniforme Europese belastingregels voor grote bedrijven, worden door Nederlandse ondernemers van tafel geveegd. Ondernemend Nederland ziet niets in deze algemene regelgeving en vindt dat ons land zelf moet blijven bepalen hoe bedrijfswinsten worden berekend, samengesteld en belast. Dit verklaarde werknemersorganisatie VNO-NCW woensdag in een reactie op een voorstel van die strekking uit Brussel.

Een uniforme belastinggrondslag

De verantwoordelijke EU-commissaris Pierre Moscovici kwam met het voorstel om in Europa een uniforme belastinggrondslag in te voeren. Hierbij wordt centraal vastgelegd welke aftrekposten zijn toegestaan voor bedrijven met meer dan 750 miljoen euro omzet per jaar. Alleen de tarieven zelf zouden de lidstaten nog mogen bepalen. Het doel hiervan is om de belastingconcurrentie tussen EU-landen te beperken en om belastingontwijking door multinationals te voorkomen.

Aantasting concurrentiepositie Nederland

Belangenvereniging VNO-NCW vreest echter dat een dergelijke maatregel ten koste gaat van de concurrentiepositie van Nederland. Dit zou een nadelig effect hebben op investeringen, werkgelegenheid en economische groei. Landen die niet lid zijn van de EU kunnen namelijk hun belastingstelsel verder kunnen blijven aanpassen, terwijl Nederland hiervoor afhankelijk zou zijn van instemming van de andere EU-lidstaten.

De werknemersorganisatie is van mening dat de internationale belastingconcurrentie te allen tijde een snelle aanpassing vereist en dat het daarom onverantwoord zou zijn om onder deze omstandigheden de belangrijke nationale bevoegdheid over te dragen aan de Europese Unie.