Helft ondernemers zou bedrijf verkopen bij goed bod

Bijna de helft (47%) van de Nederlandse mkb-ondernemers zou morgen hun bedrijf verkopen als ze hier een goed bod voor zouden krijgen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsovername-Monitor, een onderzoek van adviesbureau Marktlink Fusies & Overnames dat dit jaar voor de derde keer op rij is gehouden onder 200 midden- en kleinbedrijven.

Ten opzichte van vorig jaar is het percentage verkooplustige ondernemers gestegen met 7 procent, maar Marktlink noemt deze stijging niet verrassend. Er is al jaren sprake van een uitgestelde overnamegolf en nu de bedrijfsresultaten weer aan lijken te trekken, geven veel ondernemers aan dat zij in de komende jaren nu echt willen gaan verkopen. Zo’n 41 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt mentaal klaar te zijn voor de verkoop van hun bedrijf, terwijl dit een jaar eerder nog maar 32 procent was.

Pre-exit overname in trek

De mkb-ondernemers geven aan dat zij vooral de pre-exit overname een interessante optie vinden. Hierbij is het mogelijk dat de ondernemer het vermogen dat vastzit in de onderneming voor een groot deel veiligstelt. Bij een pre-exit overname richten de verkopende partij en de koper een holding op, die vervolgens formeel eigenaar wordt van het bedrijf. De verkoper blijft de onderneming nog een aantal jaar leiden en neemt hierna alsnog afscheid.

Twee vijfde van de ondernemers zegt te overwegen om via een pre-exit overname alvast een deel van de waarde uit het bedrijf te halen.

Geen realistisch beeld van de bedrijfswaarde

Toch schatten de ondernemers de situatie wellicht iets te rooskleurig in. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook, dat 82 procent een goed beeld denkt te hebben van de waarde van hun bedrijf. Desondanks blijkt dat bijna de helft niet weet dat de bedrijfswaarde is als factor van de jaarwinst. Gemiddeld wordt er gegokt op 9,4 keer de jaarwinst, terwijl dit in werkelijkheid tussen de vier en zes keer blijkt te liggen.

Tom Beltman, partner van Marktlink Fusies & Overnames, noemt deze veel te hoog geschatte verkoopwaarde een teken dat iemand nog niet toe is aan de verkoop. Wel ziet hij een sterke stijging in het aantal transacties.